Home

Welkom op de mijn website over de psychostratica! Volgens deze ontwikkelingspsychologie bestaat de menselijke geest uit drie lagen, grofweg driften, emoties en denken. Binnen de psychostratica worden biologie (evolutie en hersenen), psychologie (psychoanalyse, gedragspsychologie en cognitieve psychologie), filosofie (o.a. Nietzsche) en kunst (o.a. Picasso) tot één geheel samengesmeed.

Welcome to my website about psychostratics! According to this developmental psychology, the human mind consists of three layers, roughly instincts, emotions and thoughts. Psychostratics forges together biology (evolution and brain), psychology (psychoanalysis, behavioral psychology and cognitive psychology), philosophy (e.g. Nietzsche) and art (e.g. Picasso).